Outplacement

Onder professionele begeleiding uw loopbaanwensen realiseren

Werknemers die hun baan gedwongen verliezen ervaren en verwerken dit elk op hun eigen manier. Door hier rekening mee te houden en de juiste interventie toe te passen, levert dit een grote bijdrage aan de voortgang van het verwerkings- en sollicitatietraject. Maatwerk en maximale en oprechte betrokkenheid, waarbij de kandidaat centraal staat, waardoor de kandidaat zelfredzaam, weerbaar en vanuit het eigen talent onderscheidend wordt in de arbeidsmarkt.

Tijdens het outplacement- en bemiddelingstraject begeleidt en bemiddelt onze adviseur één of meerdere werknemer(s) zo snel als mogelijk, rekening houdend met de mogelijkheden en wensen van de werknemer, naar een nieuwe en passende werkkring. Op basis van het profiel van de werknemer wordt een outplacementtraject op maat uitgestippeld.

De afzonderlijke onderdelen van dit programma hebben een gemeenschappelijk doel: zo snel als mogelijk een nieuwe en passende dienstbetrekking vinden, die het beste bij de wensen en mogelijkheden van de individuele werknemer past. Wij willen er immers zeker van zijn dat de overstap succesvol en naar ieders tevredenheid verloopt, zowel nu, als in de toekomst.

Het Begeleidingstraject
Het begeleidingstraject wordt middels modules samengesteld, geheel volgens de specificaties van de opdrachtgever. Trajecten worden aangeboden in 3 – 6 – 9 maanden

Modules Begeleidingstraject

Welke functie en/of branche iemand ambieert is niet alleen afhankelijk van wat iemand kan, maar ook wat de drijfveren zijn en welke organisatiecultuur wordt gewenst. ‘Waar krijg ik energie van’, ‘Waar blink ik in uit’ en ‘Binnen welk type organisatie kom ik het beste tot mijn recht’, zijn vragen die mede bepalen of een functie echt bij iemand past. Allereerst wordt in een gesprek aandacht gegeven aan de belangrijkste loopbaanvragen en wordt teruggekeken naar keuzes en ervaringen in het verleden. Mogelijke belemmeringen en blokkades uit het verleden worden in kaart gebracht en herkenbaar gemaakt.
Om nog actiever de huidige regionale arbeidsmarkt (voor de individuele werknemer) te benaderen maakt  Middelhoff & Verstegen gebruik van een callcenter. Naast alle aandacht is het vinden van banen uiteraard een belangrijk element. Op het callcenter werken ervaren werknemers die zeer proactief op zoek gaan naar latent aanwezige vacatures. Deze module is een aanvullende module en om onze kwaliteit van dienstverlening te waarborgen kan elke medewerker aanspraak maken op onze medewerker Back Office.
Alle deelnemers die een baan hebben verkregen, kunnen daarna nog terugvallen op hun adviseur van Middelhoff & Verstegen. voor advies met betrekking tot de nieuwe functie of persoonlijke ontwikkeling. Deelnemers bij wie tijdens de proeftijd wordt besloten de arbeidsrelatie niet voort te zetten, komen weer terug in begeleiding, mits de totale maximaal overeengekomen begeleidingsduur niet wordt overschreden binnen de looptijd van het sociaal plan.

Standaard in al onze outplacementtrajecten