Outplacement

Werknemers die hun baan gedwongen verliezen ervaren en verwerken dit elk op hun eigen manier. Door hier rekening mee te houden en de juiste interventie toe te passen, levert dit een grote bijdrage aan de voortgang van het verwerkings- en sollicitatietraject. Maatwerk en maximale en oprechte betrokkenheid, waarbij de kandidaat centraal staat, waardoor de kandidaat zelfredzaam, weerbaar en vanuit het eigen talent onderscheidend wordt in de arbeidsmarkt.

Tijdens het outplacement- en bemiddelingstraject begeleidt en bemiddelt onze adviseur één of meerdere werknemer(s) zo snel als mogelijk, rekening houdend met de mogelijkheden en wensen van de werknemer, naar een nieuwe en passende werkkring. Op basis van het profiel van de werknemer wordt een outplacementtraject op maat uitgestippeld.

De afzonderlijke onderdelen van dit programma hebben een gemeenschappelijk doel: zo snel als mogelijk een nieuwe en passende dienstbetrekking vinden, die het beste bij de wensen en mogelijkheden van de individuele werknemer past. Wij willen er immers zeker van zijn dat de overstap succesvol en naar ieders tevredenheid verloopt, zowel nu, als in de toekomst.

Het Begeleidingstraject
Het begeleidingstraject wordt middels modules samengesteld, geheel naar de wens van de opdrachtgever. Trajecten worden aangeboden in 3 – 6 – 9 maanden

Modules Begeleidingstraject
o Accepteren van de nieuw ontstane situatie
o Aanvullende PPA Analyse rapportages
o Het in beeld brengen van de kwaliteiten en competenties, gericht op de arbeidsmarkt
o Bewustwording van eigen loopbaanmogelijkheden
o Inzichtelijk maken van de concrete arbeidsmarktmogelijkheden
o Opstellen CV en indien van toepassing grafische bewerking hiervan
o Opstellen van een open en gesloten sollicitatiebrief
o Opleidingsanalyse (indien van toepassing)
o Training sollicitatievaardigheden/gespreksvaardigheden
o Netwerktraining, gebruik sociale media
o Voorlichting arbeidsvoorwaarden
o Actief solliciteren (desgewenst in groepsverband) onder begeleiding
van loopbaanadviseurs van Middelhoff Perspectief
o Inzet van het Callcenter
o Begeleiding naar zelfstandig ondernemerschap (indien van toepassing)

Standaard in alle trajecten
o Backoffice ondersteuning. Omdat het van essentieel belang is dat een kandidaat snel met een vraagstelling, opmerking of aanpassing aan CV/brief geholpen wordt.
o “Werk maken van werk zoeken” praktijkgids en naslagwerk
o Actieve job search en netwerkbenadering door en onder begeleiding van Middelhoff Perspectief
o Nazorg