Re-integratie 1e en 2e spoor

Ziek zijn is voor niemand prettig. Voor de werknemer niet, maar ook niet voor de werkgever. Nog vervelender wordt het als een werknemer door ziekte langdurig uit de roulatie is of zelfs arbeidsongeschikt raakt. De Wet Verbetering Poortwachter gaat de strijd aan met langdurig verzuim door ziekte. Deze wet verlangt dat werkgever en werknemer zich samen met een re-integratiebureau, arbodienst of gecertificeerde bedrijfsarts inspannen om de getroffen werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Middelhoff Perspectief heeft het specialisme in huis om uw werknemer duurzaam naar ander werk te begeleiden.

Middelhoff Perspectief is werkzaam op het gebied van stressmanagement, vitaliteit en persoonlijk leiderschap.
Bij ons kunt u terecht voor vragen die te maken hebben met (werk)stress, burn-out en overspannenheid. Wanneer men last heeft van angst, belemmerende gedachten of negatieve gevoelens, zoals een depressie of neerslachtigheid helpen wij u de regie weer terug te pakken en weer richting te geven aan werk en leven.

Onze psycholoog en trainer heeft een passie voor persoonlijke ontwikkeling, bewustwording en groei. Op energieke en integere wijze streeft zij ernaar het beste in ieder mens naar boven te halen.

Werkwijze
• Een duidelijk plan van aanpak met meetbare doelstellingen
• Vooraf een reële inschatting van de duur en kosten van de begeleiding
• Modulaire aanpak aan de hand van de casus
• Regelmatige terugkoppeling van de stand van zaken, conform afspraken
• Intensieve samenwerking met andere professionals indien nodig, bijv. psycholoog
• Actief zoeken naar ander werk. Wij hebben een breed netwerk, telecedentes die actief bedrijven benaderen en de cliënt kan gebruik maken van vacatures die vanuit ons netwerk worden aangeboden
• De regie van de re-integratie is in handen van een ervaren projectmanager
• Onze werkwijze voor re-integratie tweede spoor voldoet aan de eisen van het UWV
• Uniforme terugkoppeling en rapportage door de medewerker Back Office

Ons doel is uw werknemer zorgvuldig en met aandacht te begeleiden naar een nieuwe, duurzame werkplek. Niet alle stappen zijn in alle gevallen noodzakelijk. Afhankelijk van de feitelijke situatie van de werknemer bepalen wij een op maat verzorgd traject.