Trainingen

Mentale veerkracht bepaalt resultaat!

Hoe groter de mentale veerkracht en energie waarmee mensen werken, hoe beter de resultaten van dat werk. Hierbij aangenomen dat mensen de juiste vaardigheden hebben. Op sommige momenten haak je aan en krijg je energie en op andere momenten haak je af en verlies je energie. Veel voorkomende consequenties van energieverlies: tijdsverspilling, stresstoename, ziekteverzuim, ontevredenheid, demotivatie, daling van productiviteit, verhoging van de kosten en daling van het resultaat.

Aanhaken versus Afhaken: concreet meetbaar!

De Spectrum Energiemeting® maakt concreet meetbaar hoeveel energie met betrekking tot een specifiek onderwerp (bijvoorbeeld werkoverleg) medewerkers winnen of verliezen en daarmee hoeveel van hun potentieel benut wordt of verloren gaat.

Het resultaat

 • Medewerkers nemen eigen verantwoordelijkheid, dragen constructief bij en zetten hun schouders eronder in plaats van afschuiven, klagen en tegenwerken.
 • Betere arbeidsprestaties, meer motivatie en meer focus in plaats van afleidingen, demotivatie en ziekteverzuim.
 • Optimaal benutten van kwaliteiten, kracht en potentieel van medewerkers in plaats van capaciteitsverspilling, uitval en vertrek van medewerkers.

Kortom: duurzame verbetering van resultaten!

Onderwerpen die vaak gemeten worden

Visie, (team-) vergaderingen, balans werk-privé, interne communicatie, plannen & organiseren, samenwerking, klantgerichtheid, sales onderwerpen, leidinggeven, reorganisatie.

Hoe het werkt

Een concreet waarneembare weergave hoe het potentieel van het team wordt benut of verloren gaat met betrekking tot maximaal 6 gekozen onderwerpen:

 • Waaraan ontleent het team energie?
 • Waar kan winst behaald worden?
 • Wat moet aangepakt worden en met welke prioriteit?

Stappenplan

 1. Bepaling van maximaal 6 onderwerpen voor de meting.
 2. Korte workshop waarbij elk teamlid met 1 eigen onderwerp meet.
 3. Elk individueel teamlid bepaalt per onderwerp, wat energie geeft en wat energie kost en de mate van winst of verlies.
 4. De uitkomst van deze meting wordt verwerkt en in grafieken weergegeven.
 5. De individuele grafieken worden verwerkt tot groepsgrafieken.
 6. Elk teamlid ontvangt de grafiek van de eigen meting en de totaalscore van de groep.
 7. Teambijeenkomst: de meetresultaten worden plenair besproken en a.d.h.v. concrete oefeningen ontvangt het team handvatten om direct tot resultaatverbetering te komen.
 8. Evaluatie met de opdrachtgever en bespreking van het verbetertraject.

Vertrouwelijk en veilig

Alle individuele metingen hebben een strikt vertrouwelijk karakter. Elk teamlid bepaalt zelf of en in hoeverre de eigen meetresultaten worden gedeeld. Uitsluitend de teamgrafieken worden plenair besproken.

En dan?

In onderling overleg wordt vervolgens een volledig op maat vervolgtraject geformuleerd om het team te begeleiden bij de gewenste verandering.
Hierbij maken wij gebruik van het Prismamodel®: Doen, Reflecteren, Kiezen en opnieuw (anders) Doen.

Onze garantie

Onze ervaring toont aan dat direct na de 1e meting een positieve verschuiving optreedt. De directe bewustwording en concreetheid van de methodiek staan hiervoor garant. Omdat de meting in een 1-op-1 setting plaatsvindt (dus niet online) wordt verdieping en bewustwording bereikt die bij digitale tools vaak ontbreekt.